KVKK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEME /EKSİK GETİRME CEZALARI

A. İDARİ PARA CEZALARI (2021)

*Aydınlatma yükümlülüğüne aykırılık cezası: 9.834 TL ile  196.686 TL arasında,

*Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüğe aykırılık cezası: 29.503 TL ile  1.966.862 TL arasında,

*VERBİS’e kayıt yükümlülüğüne aykırılık cezası: 39.337 TL ile 1.966.862 TL arasında,

*Kurul kararları yerine getirme yükümlülüğüne aykırılık cezası: 49.172 TL ile 1.966.862 TL arasında,

B. HAPİS CEZALARI

* Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydedilmesi durumunda bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilebilir (TCK Madde 135/1)

* Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine,  cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek  ceza yarı oranında artırılır. (TCK Madde 135/2)

* Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar  hapis cezası ile cezalandırılır. (TCK 136/1)

* Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak  suretiyle ya da belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı  oranında artırılır. (TCK 137/1)

* Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara  görevlerini yerine getirmediklerinde bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası verilir. (TCK 138/1)

* Suçun konusunun Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ortadan kaldırılması veya yok edilmesi gereken veri olması  hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır. (TCK 138/2)

Paylaş