Kişisel verilerin korunması kanunu kimleri kapsar?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Madde : 2 (1) Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamenveya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

Kanun kapsamı açık ve net olarak açıklanmıştır. 

Otomotik olmayan yollarla Veri İşleme;

Kişisel verinin bir kayıt sistemine bağlı olmaksızın yani insan müdahalesi ile işlenmesi olarak tanımlanır. Bunun yanında otomatik olmayan veri işleme yöntemi için erişimin ve anlamlandırmanın kolaylaştırıldığı bir çalışma süreci tanımlamasını yapmak mümkündür.

Bu yöntemde kişisel veriler otomatik yollar ile işlenmez. Ancak bir veri kayıt sistemi üzerinde işlenmeleri halinde kanun kapsamında yer alan hükümlere tabi tutulurlar. Burada daha açık bir şekilde belirtmek gerekirse otomatik yollarla olmayan kişisel veri işleme süreci tam olarak kanun kapsamı dışında bırakılmamıştır. Bu veriler eğer bir kayıt sistemine entegre ise gerçekleştirilen veri işleme süreçleri kanun kapsamında değerlendirilir. 

Otomotik yollarla Veri İşleme;

Bilgisayar, telefon, saat vb. işlemci sahibi cihazlar tarafından yerine getirilen, yazılım veya donanım özellikleri aracılığı ile önceden hazırlanan algoritmalar kullanılarak insan müdehalesi olmadan kendiliğinden gerçekleşen işleme faaliyetleridir.

Buna göre ister otomotik olmayan yollarla, isterse otomotik yollarla Kişisel veri işleyen tüm gerçek ve tüzel veri sorumluluları Kişisel Verilerin Korunması kanunu kapsamında Uyum çalışması yapmak /yaptırmak zorundadır.

Cezalı duruma düşmemek için Kişisel Verileri Koruma Uzmanlarımız ile irtibata geçebilirsiniz...!!!

Paylaş