Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.  

Buna göre Kişisel Veriler ve Özel Nitelikli Kişisel veriler kategorik olarak aşağıda belirtilmiştir.

KİŞİSEL VERİLER 
1-Kimlik (ad soyad, anne – baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, tc kimlik no gibi)
2-İletişim (adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP),telefon no gibi)
3-Lokasyon (bulunduğu yerin konum bilgileri)
4-Özlük (bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları gibi)
5-Hukuki İşlem (adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi)
6-Müşteri İşlem (çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki
bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi gibi)
7-Fiziksel Mekân Güvenliği (çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları gibi)
8-İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi)
9-Risk Yönetimi (ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler gibi)
10-Finans (bilanço bilgileri, finansa performan  bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri gibi)
11-Mesleki Deneyim ( diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri gibi)
12-Pazarlama (alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler)
13-Görsel ve İşitsel Kayıtlar (görsel ve işitsel kayıtlar gibi – Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, araç fotoğrafı)
ÖZEL NİTELİKLİ (Hassas) KİŞİSEL VERİLER
14-Irk ve Etnik Köken (ırk ve etnik kökeni bilgileri gibi)
15-Siyasi Düşünce Bilgileri (siyasi düşüncesini belirten bilgiler, siyasi parti üyeliği bilgisi gibi)
16-Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar (dini aidiyetine ilişkin bilgiler, felsefi inancına ilişkin bilgiler, mezhep aidiyetine ilişkin bilgiler, diğer inançlarına ilişkin bilgiler gibi)
17-Kılık ve Kıyafet (kılık ve kıyafete ilişkin bilgiler)
18-Dernek Üyeliği (dernek üyeliği bilgileri gibi)
19-Vakıf Üyeliği (vakıf üyeliği bilgileri gibi)
20-Sendika Üyeliği (sendika üyeliği bilgileri gibi)
21-Sağlık Bilgileri (engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri gibi)
22-Cinsel Hayat (cinsel hayata ilişkin bilgiler gibi)
23-Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (ceza mahkûmiyetine ilişkin bilgiler, güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler gibi)
24-Biyometrik Veri (avuç içi bilgileri, parmak izi bilgileri, retina taraması bilgileri, yüz tanıma bilgileri gibi)
25-Genetik Veri (genetik veriler gibi)
26-Diğer 

Paylaş