Hotline
0212 853 30 34
Çocuk KVKK - Kişisel Verileri Koruma Bankası

Çocukların Verileri

Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması Bakımından Dikkat Edilmesi Gerekenler Bilindiği üzere, dünyada ve Ülkemizde teknoloji ve bunun bir uzantısı olarak internet yaygın şekilde kullanılmakta, bu kullanım birçok faydası yanında birtakım riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu risklerin başında, kişisel verilerin farkında olmaksızın paylaşımı neticesinde çocukların karşılaşabileceği mağduriyetler gelmektedir. Taciz, siber zorbalık, uygunsuz materyallere erişim ve doğrudan pazarlamanın mu...


Paylaş