KVKK SÜREÇ YÖNETİMİ VE ADIMLAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında yapılması gereken işlemler aşağıdaki gibi yapılması gerekmektedir.

Bu Kapsamında 2020 yılı ve devamında yapılacak İş ve Hizmetler, KVKBANK Profesyonel KVK UZMANI, BİLİŞİM SORUMLUSU ve HUKUK UZMANLARI ile Süreç Yönetimi şu şekilde olacaktır :

1.ŞİRKET KVKK EKİBİNİN KURULMASI

Şirketin üst düzey yöneticilerinden / yönetim kadrosundan oluşan ve KVKK sürecinin başlaması, tamamlanması ve sürekliliği sürecinde görev alacak kişilerin belirlenmesi ve ekip kurulması gerekmektedir.

Bu amaç, kapsam, hedef ve çalışma ilkelerinin anlatılacağı KVK ekip eğitimi yapılacaktır.

Bu tür çalışmaları Danışman firmanız (KVKBANK) olarak sizlerin adına yapmaktayız.

2. VERİ ENVANTERİ HAZIRLAMA

Şirketin KVK Ekibi ile Veri Envanteri Oluşturma ve Veri Toplama Prosedürlerinin hazırlanması gerekmektedir.

Bu tür çalışmaları Danışman firmanız (KVKBANK) olarak sizlerin adına yapmaktayız.

3.AYDINLATMA METNİ HAZIRLAMA

KVKK Kapsamına uygun Aydınlatma Metninin hazırlanması İnsan Kaynakları İş Müracaatlarında kullanılmak üzere, Web Sayfası, Şirket İlan panosuna asılması ve bilgilendirmeler yapılması zorunludur.

Bu tür çalışmaları Danışman firmanız (KVKBANK) olarak sizlerin adına yapmaktayız.

4. AÇIK RIZALARIN ALINMASI

KVKK Kapsamında  yüzyüze veya uzaktan (Matbu formlarla, E-Mail, SMS veya Call Center ile Onay ) alınması mümkündür. Bu tür durumlarda Onay alınan yöntem ve onay dataları ve dokümanları saklanmalıdır.

Bu tür çalışmaları Danışman firmanız (KVKBANK) olarak sizlerin adına yapmaktayız.

5. FARKINDALIK EĞİTİMLERİNİN VERİLMESİ

KVKK Kapsamında tüm personellere Farkındalık Eğitimleri verilmelidir. Verilen Eğitim ve Bilgilendirmeler için personellerden taahhütname alınmalıdır.

Bu yükümlülüklere uymayanlara 5.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar para cezası ile 6 aydan 4,5 Yıla Kadar Hapis Cezaları öngörülmüştür.

Bu kapsamda, KVKBANK Profesyonel KVK UZMANI, BİLİŞİM SORUMLUSU ve HUKUK UZMANLARI ile sizlere hizmet vermeye hazırız.

6. KİŞİLERİN TALEPLERİNE CEVAP VERİLMESİ

KVKK Kapsamında Kişisel verisini yazılı veya KEP adresi üzerinden silinmesini talep eden kişiye 30 gün içerisinde yazılı cevap verilmelidir.

Bu tür çalışmaları Danışman firmanız (KVKBANK) olarak sizlerin adına yapmaktayız.

7. KURUMA ŞİKAYETLER İÇİN CEVAP VERİLMESİ

KVKK Kapsamında Kuruma Şikayet edilmesi halinde, kurumun istediği bilgi ve dokümanları 30 gün içerisinde Kuruma Sunulmalıdır.

Bu tür çalışmaları Danışman firmanız (KVKBANK) olarak sizlerin adına yapmaktayız.

8. VERBİS KAYDININ YAPILMASI

Türkiye'de Veri İşleyen, Yurt içi veya Yurt dışına Veri Aktaran/ Paylaşan tüm işletmelerde KVKK UYUM Çalışması yapılması zorunldur.

Bu çalışamaların sonucu ise VERBİS'dir.

Bazı şirketler VERBİS BİLDİRİMİNDEN İSTİSNA TUTULMUŞLARDIR.

Bunun dışında tüm işletmeler aşağıdaki kriterlere göre VERBİS BİLDİRİMİ yapacaklardır.

2019 yılında 50 çalışan ve üstü olan işletmeler ile 25 milyon bilanço aktifi olan firmalar için VERBİS BİLDİRİM yükümlüğü 01.10.2020 tarihinde başlamış olup,

Bu kriterlerinin altında olan işletmelerde ise, VERBİS BİLDİRİM yükümlüğü 01.04.2021 tarihinde başlayacaktır.

Sağlıklı ve Güvenli Yaşam Dileriz.

Elver  Bilişim Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.şti

+90 212 853 30 34          + 90 555 886 94 60

 

Paylaş