ELVER BİLİŞİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ

6698 SAYILI KVK KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

ELVER BİLİŞİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLETİ LTD.ŞTİ  (Bundan sonra ‘‘ELVER BİLİŞİM’’ olarak anılacaktır) işbu web sayfasında bırakmış olacağınız Çerezler ve İletişim sayfamız kanalıyla göndermiş olduğunuz/olacağınız kişisel bilgileriniz ve ayrıca ELVER BİLİŞİM uhdesinde bulunan ve bulunacak kişisel verileriniz, şirketimizin koruması altındadır ve nitekim şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” olarak anılacaktır) çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için gerekli alt yapı ve teknolojik imkânlar ile gereken teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, ELVER BİLİŞİM tarafından aşağıda belirtilen durumlar ile birlikte ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Kanuna ve ona bağlı mevzuata uygun olarak işlenebilmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, ELVER BİLİŞİM tarafından veri sorumlusu sıfatıyla kişisel bilgileri işlenebilecek olan kişisel veriler ve bunların hangi amaçlarla işlenebileceği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, edinme yöntemi ve kişisel veri sahibinin hakları iş bu KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTASI'nda açıklanmıştır.

I. Kişisel Verileriniz

Kişisel veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

I.I. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz: TCKN, isim, soy isim, doğum yeri ve doğum tarihi, medeni hal, cinsiyet, kimliğinizi belirleyecek belge ve bilgiler; adres, telefon, elektronik posta adresi gibi iletişim bilgileriniz, fatura, borç ve ödemelere ilişkin bilgileriniz, aramalarınızın tarihi, saati ve arama süresi ile internet ortamında yapılan her türlü erişime ilişkin olarak sisteme bağlantı ile sisteme giriş ve çıkış tarih ve saat bilgileri, ürün ve hizmetlerin kullanımı doğrultusunda oluşan kullanım verileriniz ile hizmetlerin sunulması için gerekli teknik veriler,

I.II. Satış Sırasında Alınan Bilgileriniz: Satış aşamalarında şirketimiz veya çalışanlarına ilettiğiniz bilgi ve belgeler; elektronik posta, mektup ve sair iletişim vasıtaları ile elde edilen veriler satış aşamalarındaki talep ve diğer satış aracılığı ile elde edilen verileriniz, kredi kartı, banka hesaı ve banka kartı gibi banka bilgileriniz, 

I.III. Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgileriniz: Ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin tercihler, alışkanlıklar ve diğer kullanım bilgileriniz; ürün ve hizmetlerin sunulması, kullandırılması ya da tanıtılması için oluşturulan bilgileriniz,

I.IV. İnternet Sayfamıza Girdiğinizde Bilgileriniz: İnternet sayfamıza girdiğinizde; İletişim Formu, E-posta Gönderileriniz, Whatsapp sekmesi, Mesaj sekmesi, direkt telefonumuz ile bıraktığınız kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz ile ilgili işbu politikamızda geçerli olan işleme, aktarma, saklama ve silme prosedürleri geçerli olacaktır. İlgili kişi haklarınız ile ilgili aşağıdaki (V. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız ) bilgilerden hareketle talep oluşturabilirsiniz.

I.V. İnternet Sayfamızda Sosyal Medya hesaplarına Geçtiğinizdeki Bilgileriniz: İnternet sayfamız kanalıyla tıklayarak geçeceğiniz sosyal Medya  hesaplarımız (Facebook, Twitter, İnstagram, Youtube, Linkedin ve benzeri) ile ilgili ise; ilgili Sosyal Medya Kuruluşlarının, Kişisel Verileri Koruma ve İşleme Politikalarına dahil olacaksınız. Hatta Kişisel Verileriniz yurtdışına aktarım yapılmış olacak ve en önemli husus ise paylaştığınız Kişisel Verileriniz veya Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi kendiniz, ALENİLEŞTİRMİŞ olacaksınız. Paylaşımlarınız veya Paylaşıma yapacağınız yorum ve benzeri iz ve işaretleriniz ile sorumluluk ELVER BİLİŞİM'e ait olmayacaktır. Bu hususta paylaşımlarınız ve yorumlarınızı kendi gizlilik ayarlarınızı yaparak paylaşım yapmanızı tavsiye ederiz.

I.VI. İnternet Sayfamızın ve Paylaşımlarımızın Kopyalanması ve Bilgilerimiz : ELVER BİLİŞİM, işbu www.kvkbank.com internet adresimizde yayınladığımız kişisel verilerimizi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Uyumlaştırma Çalışması ve Danışmanlık konuları dahilinde ve iletişim sağlanması amacı ile sınırlı olmak kaydıyla kulanılmasına Açık Rıza ve Muvafakat vermiş olup, bunun haricindeki diğer durumlarda veya başka amaçlarla kişisel verilerimizin kullanılması durumunda ise yasal haklarımızı kullarak KVK Kuruluna şikayetde bulunacağını ihtar ederiz. 

Ayrıca işbu İnternet sayfamızdan kaynak gösterilmeden kısmen veya tamemen alınan, yazıcıya aktarılan yahutta paylaşılan yazı, yayın, paylaşım veya fotoğraflar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu kapsamında yasal haklarımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.

II. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçlarımız

ELVER BİLİŞİM KVK Kanunu Kapsamında işyerlerinizde Uyum çalışması yapılması, danışmanlık hizmetleri verilmesi ve süreçlerin yasal olarak yürütülmesi ve hizmetin sunulması, fiyatlandırılması, faturalandırılması, siparişiniz ve satın alınan ve/veya kullanılan ürünlerle ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,

Ürünlerin reklamının yapılması ve pazarlaması, tarafınız ile irtibat kurulabilmesi, fiyatlandırma kampanya, indirim gibi konulardan haberdar edilmeniz;

Tarafınıza teklif, hediye vb. imkânlar sunulması, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, denetimi ve analizi, ilgi alanlarınıza göre tercih edebileceğiniz ürün ve hizmetlerin karşınıza çıkarılması, çerez kullanılması, Site içerisinde gerçekleştirilen işlemler sırasında bilgilerin kaybolmaması ve işlem kolaylığı sağlanması, ile çalışanların eğitimi gibi dâhili amaçlar için kullanılması; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; soru, şikâyet ve bildirimlerin cevaplanması,

İş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması, Yasal mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin saklanması, bilgi kayıplarının önlenebilmesi için yedeklenmesi, bilgilerinizin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınması ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

III. Kişisel Verilerin Aktarılması

III.I. İş ve Hizmeti İfa Ederken Oluşan Kişisel Veriler

ELVER BİLİŞİM veya ÇALIŞANLARI, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında asli işini ifa ederken Gerçek veya Tüzel Kişilerin işyerlerinde elde edilen kişisel verileri KVKK UYUM ÇALIŞMASI ve/veya DANIŞMANLIK dönemi boyunca  gerçek / tüzel kişinin veya bu kişilerin çalışanlarının, tedarikçi, müşteri yahutta bu kişilerin ilişkide oldukları 3. kişilere ait Kişisel Verileri yahutta özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi,  ilgili yasal mevzuat kapsamında, aşağıda belirtilen durumlar dahil olmak ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere, yurt içindeki veya yurtdışında ilgili kişi ve kuruluşlara aktarabilecektir.

III.II. İş ve Hizmet İfa Ederken Yapılacak Gizlilik Sözleşmesi

ELVER BİLİŞİM veya ÇALIŞANLARI, KVKK UYUM ÇALIŞMASI  ve DANIŞMANLIK dönemi boyunca ve İş ilişkisi sona ermesinden sonraki 10 yıl boyunca, UYUM ÇALIŞMASI VE DANIŞMANLIK HİZMET KONULARINA DAİR, hiçbir müşterisinin kişisel ve / veya Özel nitelikli kişisel verilerini yazılı izin almadan paylaşmayacağına dair  Müşterileri ile Gizlilik anlaşması yaparak, beyan ve taahhüt etmiştir.

III.III. Kişisel Verilerin Aktarılması ( Genel Açıklama)

Yurt içindeki ELVER BİLİŞİM nam ve hesabına işlem yapan yetkili kişilere, Çerezlere, satın almak istediğiniz veya satın alarak tarafınızca kullanılan ürünlerin temini, ulaştırılması amacıyla çalıştığımız nakliye şirketleri ile ilgili diğer işbirliği içinde olunacak şahıs ve şirketlere, Avukatlarımız, denetçilerimiz ile danışman ve hizmet alınan diğer şahıs ve şirketlere, şahsınız tarafından yetkilendirilenlere, İdari ve yargı mercileri gibi sair tüm resmi kurumla ile kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, ELVER BİLİŞİM ürün ve hizmetlerine dair kullanımınıza dair bilgiler, ELVER BİLİŞİM ile ticari ilişki içinde bulunan ve telefon numaranıza şahıs ve şirketlere, Banka ve kredi kartı üzerinden yaptığınız bankacılık ve finans benzeri işlemleriniz sırasında işlem ve bilgi güvenliğinizin sağlanması ve kimlik doğrulama amacıyla sahip olunan bilgileri banka ve finans benzeri kuruluşlara,

ELVER BİLİŞİM müşteri listesinde kayıtlı olmanız halinde telefon numaranız, satış, tanıtım, pazarlama vb. amaçlarla ulaşabilmeleri için TC kimlik numaranıza sahip olan gerçek ve tüzel kişilere.

IV. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

ELVER BİLİŞİM Kişisel verilerinizi; iş sözleşmesi aşamalarında, web sitesi, mobil uygulamalar, elektronik posta, kısa mesaj, sesli yanıt sistemi ve her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortam vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanız ya da Kanunun 5 ve 6. maddeleri ile sair mevzuatta belirtilen hukuki sebeplere dayanarak edinebilir ve işbu bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işleyebilir ve aktarma hakkına sahiptir.

V. İlgi Kişi / Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kanunun 11. maddesi uyarınca ELVER BİLİŞİM’ e  VI. madde de belirtilen iletişim kanalları ile yazılı olarak Başvuru Formu'nu doldurarak;

* Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

* İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

* Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

* Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

* Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

* Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin  aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

* Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

VI. Haklarınızı Öğrenmek İçin İletişim Bilgilerimiz

* Hangi Kişisel Verilerinizin işlendiği / aktarılacağı, ne süre ile saklandığı, kaç yıl muhafaza edileceği, hangi teknik tedbirlerle korunacağı ve ne zaman imha /silineceği hakkında ; https://verbis.kvkk.gov.tr/ adresinden ELVER BİLİŞİM'e ait "VERBİS / Sicil Sorgulama" ekranından inceleme yapabilirsiniz.

Kanunun 11. maddesi uyarınca ELVER BİLİŞİM’ e  V. madde de belirtilen haklarınızı öğrenmek için aşağıdaki iletişim kanalları ile yazılı olarak Başvuru Formu'nu doldurarak ilgili soru ve taleplerinizi,

* Noter, Posta, Kargo veya Elden  Müracaat :  Cumhuriyet Mah. D100 Karayolu Cad. Expoist Hotel İstanbul Outlet Park No: 374 İç Kapı No: 63 Büyükçekmece / İstanbul

* E-Posta İle Müracaat :  kvkk@kvkbank.com

Soru ve taleplerinizin "Başvuru Formu" doldurularak yazılması ve talebinizin cevaplandırılabilmesi için, talebinizin açık, net ve yazılı olmasını önemle rica ederiz.

Sözlü talepleriniz dikkate alınmayacaktır.

Sağlıklı ve Güvenli Yaşam Dileriz.

06.01.2019

ELVER BİLİŞİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ

Paylaş