VERİ SORUMLUSU SİCİL SORGULAMA 

Sicil Sorgulama butonu, veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğü kapsamında VERBİS’e girmiş oldukları bilgilerin kategorik bazda tüm ilgili kişilerce görüntülenebileceği bölümdür.

VERİ SORUMLUSU SİCİL SORGULAMA  (Tıklayınız )

Paylaş