Değerli Mali Müşavirler,

DAYANAK : Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunmasına (KVKK)  İlişkin 6698 Sayılı Kanun 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. KVKK’da öngörülmüş olan Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) ile ilgili kapsamlı düzenlemelere yer veren “Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik” 30 Aralık 2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

KVKK tarafından uygulamaya yönelik pek çok Karar ve Rehber mevzuat olarak yayınlanmaktadır.  Bu uygulamaları https://kvkk.gov.tr/ adresinde görmeniz mümkündür.

VERİ SORUMLUSU : 6698 sayılı Kanunu’na göre Veri Sorumlusu kişisel verilerin işlenme amacını ve yöntemini belirleyen kişidir. Yani veri işleme faaliyetinin “neden” ve “nasıl” yapılacağı sorularının cevabını verecek kişidir. Veri sorumlusu, kişisel verileri bizzat işleyebileceği gibi, veri işleme faaliyetini gerçekleştirmek üzere üçüncü bir kişiyi de yetkilendirebilir.

VERİ İŞLEYEN : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen, veri sorumlusunun organizasyonu dışındaki gerçek veya tüzel kişiler olarak tanımlanmaktadır. Bu kişiler, kişisel verileri kendisine verilen talimatlar çerçevesinde işleyen, veri sorumlusunun kişisel veri işleme sözleşmesi yapmak suretiyle yetkilendirdiği ayrı bir gerçek veya tüzel kişidir.

MALİ MÜŞAVİR AÇISINDAN VERİ SORUMLUSU KİM ? VERİ İŞLEYEN KİMDİR?

Mali Müşavirler kendi bürolarında çalıştırdıkları personel ve hizmet verdikleri müşterilerin kişisel verileri açısından Veri Sorumlusu’dur.

Veri Sorumlusu iken diğer yandan,  müşterilerinin hesaplarıyla ilgili muhasebe kayıtlarını tutarken ya da müşterilerinin personelinin bordrolarını hazırlarken bu kayıtlardaki kişisel verilerin işlenmesi bakımından Veri İşleyen’dir.

KVKK veri sorumlularının kimler olduğunun kamuya açıklanması ve bu yöntemle kişisel verilerin korunması hakkının daha etkin şekilde kullanılması amacıyla VERBİS kaydını zorunlu kılmaktadır.

Bununla birlikte VERBİS Kayıt Yükümlülüğüne Getirilmiş Olan İstisnalar da bulunmaktadır.

Mali Müşavirler 02.04.2018 tarih ve 2018/32 sayılı KVKK kararı ile VERBİS kaydından istisna edilmiştir.

Ancak, VERBİS kaydından istisna olmak,  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan da istisna olmak anlamına gelmemektedir.

Yani VERBİS kayıt bildirimi yapılmasa bile, 6698 sayılı kanun hükümlerine uymak (veri alışverişinde bulunduğu, alıcı, satıcı, 3. şahıslar ve çalışanları ile aydınlatma metni, açık rıza, gizlilik anlaşmaları, iş sözleşmeleri, müşteri sözleşmeleri, KVK Saklama ve İmha Politikaları yapmak ve uygulamak, kişisel veya özel nitelikli kişisel verileri korumak için çalışma yapmak) zorundadır.

Aksi halde KVKK kapsamında suç veya kabahatler nedeniyle cezalara maruz kalması mümkündür.

İş Sağlığı ve Güvenliği konularında olduğu gibi, KVKK konusunda da Mali Müşavirlerin kendi ofisleri için ücretsiz hizmet ve danışmanlık desteğimiz devam etmektedir.

Randevu vermeniz durumunda iletişime geçilecektir.

Sağlıklı ve Güvenli Yaşam Dileriz.

                              Ali Selman ELVER

                                    KVK UZMANI

www.kvkbank.com     info@kvkbank.com   +90 555 886 94 60    

 

MALİ MÜŞAVİRLER KVKK BROŞÜR İÇİN TIKLAYINIZ 

Paylaş