Verbis Kaydı Nasıl Yapılır?

Türkiye'de Veri İşleyen, Yurt içi veya Yurt dışına Veri Aktaran/ Paylaşan tüm işletmelerde KVKK UYUM Çalışması yapılması zorunludur.

Bu çalışmaların sonucu ise VERBİS'dir.

Bazı şirketler VERBİS BİLDİRİMİNDEN İSTİSNA TUTULMUŞLARDIR.

Bunun dışında tüm işletmeler aşağıdaki kriterlere göre VERBİS BİLDİRİMİ yapacaklardır.

VERBİSTEN İSTİSNA OLMAK, UYUM ÇALIŞMASI (Kanuni zorunlulukları yerine getirmemek) YAPMAMAK DEĞİLDİR !!!

2020 yılında 50 çalışan ve üstü olan işletmeler, 25 milyon bilanço toplamı olan ve asıl işi kişisel veri işleme olan firmalar için VERBİS BİLDİRİM yükümlülüğü 31.12.2021 tarihinde başlayacaktır.

Ancak bu işletmelerin halen Uyum çalışmasını yapmış olması veya şuanda yapıyor olması gerekir.

VERBİS'in çalışma aşamaları şu şekildedir:
1. Adım Veri sorumlusunun VERBİS'i kullanabilmek için başvuru yapması, ıslak imzalı belgeyi Kurum'a göndermesi
2. Adım: Kurum'un başvuruyu uygun bulması durumunda e-posta üzerinden veri sorumlusunun sisteme giriş bilgilerini göndermesi
3. Adım: Veri sorumlusunun bir gerçek kişiyi irtibat kişisi olarak belirlemesi
4. Adım: İrtibat kişisinin e-devlet üzerinden sisteme girmesi

5.Adım : Veri Envanterinin çıkarılması

6. Adım : Veri Güvenliğine dair iş ve hizmetlerin tamamlanması
7. Adım: İrtibat kişisinin sicile girilmesi gereken bilgileri girmesi
8. Adım: İrtibat kişisinin sicilde açıklanacak bilgileri onaylaması
9. Adım: Sicilde yer alan bilgilerin kamu tarafından görüntülenmesi

DİKKAT : Veri Envanteri yapılmadan, Veri Güvenliği şartları oluşturulmadan VERBİS BİLDİRİMİ YAPMAYINIZ !!!

Şirketlerde Kvkk Uyum çalışması yapılmadığında;

*Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun şirketinizi mali bilanço veya çalışan sayısından dolayı res’en incelenmesi mümkündür.

* Yine aynı şekilde Kişisel Verileri Koruma Kurumunun İnternet sayfanızı incelenmesi ve inceleme başlatması,

* Herhangi bir veri sahibinin şikayeti,

* Şirketinizde Veri İhlali olması durumunda,

idari para cezaları ve/veya hapis  cezaları almanız kaçınılmazdır. !

UYUM ÇALIŞMASI YAPMAK ZORUNDA OLAN ANCAK VERBİSTEN MUAF OLANLAR

  • Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,
  • Noterler,
  • 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca faaliyet gösteren gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri,
  • Dernekler kanununa göre kurulmuş dernekler, vakıflar kanununa göre kurulmuş vakıflar ve sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununa göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanları ile sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler,
  • Siyasi partiler,
  • Avukatlar,
  • Arabulucular,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar,
  • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler de sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmuştur.

Bu noktada belirtmek gerekir ki;

VERBİS’ e istisna olmak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan tamamen istisna tutulmak anlamına gelmemektedir. Sicile kayıttan istisna olunsa da, yasada veri sorumluları bakımından düzenlenen diğer yükümlülüklere uyulması gerekmektedir.

Paylaş